Monday, August 20, 2018  Search  
  
 


Register
Forgot Password ?

 
 

 

บันทึกจากท่านประธาน
 
ประธานธนินท์เชิญชวนผู้บริหารและพนักงาน จัดกิจกรรมทำความดีเพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อแห่งแผ่นดิน เฉลิมฉลองในหลวงมีพระชนมายุ80พรรษา
 
 

ประธานธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์   ออกบันทึกเวียนถึงผู้บริหารและพนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2550 โดยมีใจความว่า ด้วยปี 2550 นับเป็นปีมหามงคลที่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศจะได้ร่วมกันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาในวันที่5 ธันวาคม2550 กอรปกับที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 มกราคม  2550 ประกาศให้ปี 2550เป็นปีแห่งการให้และการอาสาช่วยสังคม

ในการนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะองค์กรหนึ่งของสังคม ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุดมาโดยตลอดจึงมีนโยบายขอความร่วมมือจากผู้บริหารและพนักงานในทุกกลุ่มธุรกิจ/ทุกบริษัทในเครือฯ ร่วมกันจัดทำกิจกรรมทำความดีเพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อแห่งแผ่นดินเนื่องในโอกาสมหามงคลนี้ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม2550 โดยบันทึกกิจกรรมความดีลงในปฏิทินทำความดีจาก website www.weareCP.com

กิจกรรมส่วนบุคคล
การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ

patcharaporn.f@cpf.co.th    1/22/2008 4:55:17 PM

ร่วมทำความดีเพื่อพ่อ ด้วยการอุปการะการศึกษาเด็ก 1 คน กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย "การให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับ" ตัวอักษรเพียงไม่กี่ตัวที่เรียงราย แต่อธิบายความหมายได้มากมายจริง ๆ เวลาใดก็ตามที่เราได้ทำในสิ่งที่เรียกว่าให้ ให้เพราะเราอยากให้ หรือจะเป็นการให้เพราะการร้องขอก็ตาม เมื่อเราเห็นรอยยิ้มจากผู้รับก็ทำให้เรารู้สึกมีความสุขได้อย่างประหลาด เช่นเดียวกันกับการให้แบบไม่หวังผลตอบแทน ให้กับคนที่เราไม่รู้จัก เพื่อช่วยผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าเรา อย่างน้อยก็ทำให้เรารู้สึกภาคภูมิใจ ว่าเงินเพียงน้อยนิดจากเราก็สามารถมีส่วนช่วยให้คนอื่นมีชีวิตที่ดีขึ้น มีโอกาสทางการศึกษาที่เพิ่มขึ้น วันนี้ฉันได้รับกระดาษ 1 แผ่น ข้างในกระดาษมีตัวหนังสือเล็กบ้างใหญ่บ้าง แต่เขียนขึ้นจากลายมือของเด็กคนนึง ที่อยากขอบคุณกับผู้ที่ช่วยอุปการะตัวเค้ากับครอบครัว ที่เค้าไม่เคยเห็นหน้าตาเลยสักครั้ง นอกจากได้รับค่าอุปการะในแต่ละเดือนเท่านั้น นอกจากความสุขที่เราได้รับในวันนี้แล้ว         (อ่านจดหมายจากน้อง)

โครงการทำดีเพื่อพ่อ นายปรีชา ไขศรีแก้ว

โครงการทำดีเพื่อพ่อ "กิจกรรมความดีรายบุคคล" นายปรีชา ไขศรีแก้ว   กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร
 
- เป็นวิทยากร สอนเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุข  จัดอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รู้ทฤษฎี และขั้นตอนของการทำงานอย่างถูกวิธี ทำงานอย่างมีคุณภาพ เห็นคุณค่าความสำคัญของงาน และประกอบอาชีพสุจริต รับผิดชอบ ซื้อสัตย์ต่อตนเองและสังคม เป็นพื้นฐานนำไปสู่แนวทางการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
 
เรื่องที่สอน
 - การเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 - การเตรียมการก่อนปลูกพืช
 - การเพาะเมล็ดในกระบะ
 - การปลูกพืชโดยวิธีหว่านเมล็ด
 - การกำจัดศัตรูพืช
 - วิทยาการหลังเก็บเกี่ยว
 - การแปรรูปและการถนอมผลผลิต
 - การคัดแยกขนาดผลผลิต
 - การบรรจุผลผลิต
 - การจำหน่ายผลผลิต


005
กิจกรรมรายหน่วยงาน
ชาว BAP ซี.พี.เชียงใหม่ร่วมจัดทำโครงการหนังสือเพื่อน้อง
  เมื่อเร็วๆ นี้ ธุรกิจครบวงจรสุกรภาคเหนือบริษัท กรุงเทพผลิตผลอุตสาหกรรมการเกษตร จำกัด(มหาชน) สาขาเชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรม “โครงการหนังสือเพื่อน้อง”  
พนง.ศูนย์ส่งเสริมแม่สอด/ซีพีตรอกจันทน์ และฟาร์มกำแพงเพชร ร่วมทำความดีถวาย “พ่อหลวง” ระดมเสื้อผ้าช่วยภัยหนาว
  ในปี 2550 นี้เป็นปีเฉลิมมงคล เนื่องด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือพวกเราชาวไทยทุกคนเรียกว่า “พ่อหลวง” นั้น ได้มีพระชนมายุครบ 80 พรรษา เราชาวศูนย์ส่งเสริมทุกคนฯ , พนักงานซีพีจาก ตรอกจันทน์ และพนักงานจากฟาร์มกำแพงเพชร  ได้รวบรวมเสื้อผ้า, ผ้าห่ม, รองเท้า, กระเป...
โครงการ "สอนการชำกิ่งมะม่วงให้กับโรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุข"
  โดย หน่วยงาน โครงการสวนเกษตรชลบุรี กลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร   ดูภาพเพิ่มเติมคลิ๊กที่นี้

บก.ขอคุย
  ขอเชิญชวนเพื่อนๆพนักงานชาวซีพี ร่วมกันทำความดีเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนม์พรรษา 80 ปี และบอกเล่ากิจกรรมเรื่องราวการทำความดีของเพื่อนๆเล่าสู่กันฟังเพื่อแบ่งปันความสุขร่วมกัน โดยเพื่อนๆเพียงลงทะเบียนครั้งแรก โดยใช้ Login / Password ที่เพื่อนๆใช้อย...

Copyright 2007 by WeareCP.com