Sunday, October 21, 2018  Search  
  
 

เชิญชวนคนซีพีทำกิจกรรมความดีต่อปี2551

          สวัสดีครับชาวซีพีกรุ๊ปทุกคน คงจำกันได้เมื่อปลายปี2550 ที่ผ่านมาพวกเราได้เสียสละเวลาทั้งส่วนตัวและในนามของหน่วยงานร่วมกันทำความดีเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแห่งแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงมีพระชนมายุครบ 80พรรษา

          ปี2551 นี้ก็ยังอยากเชิญชวนเพื่อนๆชาวซีพีทำความดีกันต่อไป ด้วยเหตุผลว่าปี2551 นี้รัฐบาลปัจจุบันได้ประกาศให้เป็น”ปีแห่งการทำความดี” และน่าจะเป็นโอกาสดีที่พวกเราจะทำความดีเพื่อเป็นการไว้อาลัยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณกับปวงชนชาวไทย

ยังไม่สายเกินไปครับกับการทำความดี กับการสะสมความดี นอกจากเราจะสุขใจแล้ว ยังทำให้คนอื่นสุขใจด้วย จึงอยากเชิญชวนเพื่อนๆหรือหน่วยงานต่างๆในซีพีกรุ๊ปทำความดีกันต่อไป

ทั้งนี้ขอแนะนำให้เพื่อนๆพิจารณาดูกิจกรรมที่น่าจะทำได้ในช่วง 12เดือน ดังนี้

มกราคม: เดือนนี้เป็นเดือนที่มีวันสำคัญคือวันเด็ก เพื่อนๆอาจจะหากิจกรรมที่เกี่ยวกับเด็กๆทำกัน ไม่เพียงแค่การจัดงานวันเด็ก เราสามารถกระจายกิจกรรมไปทั้งเดือน ซึ่งมีเด็กอีกไม่น้อยที่อยู่ตามชุมชนแออัดหรือตามสถานสงเคราะห์ต่างๆ

กุมภาพันธ์: เดือนนี้เหมาะที่จะทำกิจกรรมมอบความรักให้กับผู้ที่ขาดโอกาส มอบความรักให้กับคนเหล่านี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกัน เช่นเด็กกำพร้า ผู้ติดเชื้อHIV

มีนาคม: เป็นช่วงปิดเทอม เด็กจะหยุดเรียน ซึ่งเป็นช่วงที่มักมีการจัดกิจกรรมต่างๆสำหรับเด็กๆ โดยเฉพาะค่ายต่างๆ ถ้าทำได้เพื่อนๆน่าจะจัดกิจกรรมค่ายลูกหลานหรือค่ายเด็กที่ขาดโอกาสก็ดี

เมษายน: เดือนนี้เป็นเดือนแห่งการฉลองขึ้นปีใหม่ของไทย มีการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ วันครอบครัว รดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่เพราะที่จะทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุ

พฤษภาคม: เป็นเดือนฉลองของผู้ใช้แรงงาน และยังมีความสำคัญวันงดสูบบุหรี่โลก เป็นไปได้เพื่อนๆรวมตัวกันไปช่วยผู้พิการหรือรณรงค์ละ ลด เลิกการสูบบุหรี่

มิถุนายน: เดือนนนี้มีวันสำคัญ วันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งมีเรื่องให้ทำมากมาย เพื่อนๆอาจชวนกันไปปลูกป่า ทั้งป่าบก ป่าชายเลน หรือชวนกันไปเก็บขยะตามอุทยานหรือชายหาด ถ้าใครชอบผจญภัยก็มีการเสริมโป่งธรรมชาติเพื่อให้อาหารเสริมสัตว์ป่า

กรกฎาคม: เดือนนี้เป็นเดือนที่มีวันสำคัญทางพุทธศาสนาก็น่าจะนัดกันไปทำกิจกรรมในบรรยากาศแบบวัดๆ เช่นชวนกันไปทำบุญหรือรักษาความสะอาดวัด เป็นต้น

สิงหาคม: เดือนนี้เป็นเดือนระลึกถึงแม่ นอกจากกลับไปกราบแม่แล้ว เพื่อนๆอาจจะช่วยทำกิจกรรมที่เกี่ยวกับแม่ เช่นรักษาแม่น้ำ

กันยายน: ว่าไปเดือนนี้มีเรื่องการรณงค์ทำความสะอาดโลกหรือClean Up The Wordทำอะไรก็ได้ที่ทำให้โลกเราสะอาดขึ้น อยากชวนเพื่อนๆทำกิจกรรมลดโลกร้อนก็ดี

ตุลาคม: เดือนนี้เหมาะกับการถือศีลกินเจ นั่งทำสมาธิ ทำจิตใจให้สงบ

พฤศจิกายน: เสียงเพลงแห่งวันลอยกระทงคงชวนให้ไปลอยกระทง เพื่อนๆก็สามารถทำกิจกรรมความดีเดือนนี้ด้วยการทำกระทงธรรมชาติ ช่วยกันเก็บขยะตามแม่น้ำลำคลองก็ดี

ธันวาคม: เหมาะที่สุดกับการรำลึกถึงพ่อ ทำอะไรก็ได้เพื่อถวายในหลวง

เพียงเท่านี้ก็คิดว่าเพื่อนๆคงพอจะเห็นแนวทางที่จะทำความดีกันต่อแล้วอย่าลืมส่งเรื่องราวดีๆของเพื่อน ของหน่วยงานมาบอกเล่าผ่านเว็บกัน

Copyright 2007 by WeareCP.com